Από την αρχαιότητα οι γυναίκες παρήγαγαν στους αργαλειούς τους υφάσματα για το ντύσιμο της οικογένειας και τις καθημερινές οικιακές χρήσεις (ένδυση, στρωσίδια, λευκά είδη κλπ). Σταδιακά η βιοποριστική αυτή ανάγκη εξελίχθηκε σε τέχνη.

Και στην Αρκαδία, η υφαντική τέχνη εκτίθεται με περηφάνεια στα όλα τα λαογραφικά μουσεία. Εκεί μπορείτε να διαπιστώσετε πως εξελίχθηκαν τα υφαντά αυτά από απλά γεωμετρικά σχέδια σε πιό περίτεχνα μοτίβα εμπνευσμένα από τη φύση.

Ονομαστά είναι τα υφαντά των Λαγκαδίων και της Βυτίνας, αλλά και τα τσακώνικα υφαντά στην περιοχή του Τυρού και του Λεωνιδίου. Συνεχιστές της παράδοσης, οι γυναίκες των περιοχών αυτών παράγουν και σήμερα, μεμονωμένα ή συλλογικά, τα έργα τέχνης τους.

Υφαντά μπορείτε να αγοράσετε στον Συνεταιρισμό Γυναικών Τυρού Κυνουρίας, αλλά και σε όλα τα καταστήματα παραδοσιακών ειδών.